“The parent who leaves his son enormous wealth generally

deadens the talents and synergies of the son”

Andrew Carnegie

Монголын хувийн хэвшил тэр чигээрээ шахуу гэр бүлийн хаалттай компаниуд. Тэднийг үүсгэн байгуулагчид буюу 1 дүгээр үеийн удирдлагууд эхнээсээ халаагаа өгч эхэлжээ. Шилжилтийн үр дүнд 2 дугаар үеийн бизнес эрхлэгчид буюу өвлөгсөдийн бүхэл бүтэн үе удахгүй үүснэ.

АНУ-ын Гэр Бүлийн Бизнесийн Институцийн хийсэн судалгаагаар гэр бүлийн компаниудын зөвхөн 30 хувь 2 дах үе, 12 хувь 3 дахь үе, 3 хувь нь 4 дэх үедээ тэсч үлддэг ажээ. Тайвань, Хон-Конг, Сингапурын нийт 214 гэр бүлийн компани дунд хийсэн судалгаагаар (Fernández-Aráoz et al., 2015) компаний удирдлага дараа үед шилжсэн эхний 8 жилийн дотор хувьцааны үнэлгээ дунджаар 60 орчим хувиар унадаг. Эдгээрээс үзэхэд “Тамирын голын мөсийг долоох шахаж олсон” хөрөнгийг дараа үе тань үрэн таран хийх бодит эрсдэл цагийн эрхээр тулгарч болзошгүй.

Continue reading