Эдийн засагч Д.Түвшинжаргал, П.Авралт-Од нарын “The Wolf Economy and Natural Resource Trap” буюу “Чоно эдийн засаг ба байгалийн баялгийн хавх” хэмээх ихээхэн сонирхолтой, ач холбогдол өндөртэй судалгааны бүтээл “Journal of Economics, Business and Management” сэтгүүлийн 2015 оны 8 дугаар сарын дугаарт нийтлэгджээ. Товчхондоо нэгэн үе “чоно” хэмээгдэн агсаж явсан “цээж өвчтэй” эдийн засаг маань байгалийн баялаг хэмээх хавхтай замаар давхиж явааг онцолж, удахгүй хавханд орж болзошгүй талаар анхааруулга, санал дэвшүүлсэн байна.

Continue reading